WetWetWet® - ZUNO stroomatlas

Help ZUNO stroomatlas versie 1.0

Algemene informatie Modelinfo Stromingskaarten Wijzigingen versie 1.0

Algemene informatie

De ZUNO stroomatlas toont de astronomische stroomvelden afkomstig uit het Zuidelijk Noordzee Model, karakteristieke getij situaties zijn gereproduceerd voor doodtij, gemiddeld tij en springtij.

Op de ondergrond van de absolute stroomsnelheid worden de vectoren met een bepaald ruimtelijk interval geplot. Ook zijn de dieptelijnen van 20, 50 en 100 [m tov NAP] toegevoegd.

De tijden zijn ten opzichte van het hoogwater in Hoek van Holland.

Modelinfo Zuidelijk Noordzee model

Modelinformatie voor het Zuidelijk Noordzee model is te vinden in de pdf die beschikbaar is via de helpdeskwater website van Rijkswaterstaat. top

Stromingskaarten: stromingsgegevens (algemeen)

De ZUNO Stroomatlas start op met een pagina van de stroomatlas.

In de stromingvelden worden de absolute waarden van de stroomsterktes met kleuren weergegeven (in knopen, m/s en km/h), de stroomrichting met pijlen. De waarden bij de pijlen geven de absolute waarden van de stroomsterkte (in knopen) weer.

M.b.v. de [vorige] en [volgende] knoppen en de dropdown-lijst met verschillende tijdstippen t.o.v. hoogtij kan men de stroomprofielen van uur tot uur bekijken.

In de Digitale StroomAtlas kunnen drie verschillende scenario's geselecteerd worden ten opzichte van het astronomisch getij. De volgende tabel geeft een overzicht over de tijdperioden die voor de simulatie gebruikt zijn.

DOODTIJ GEMIDDELD GETIJ SPRINGTIJ
Begin datum en tijd (MET)

02/04/2001
15:30 uur

06/04/2001
07:30 uur

10/04/2001
10:15 uur

Eind datum en tijd (MET)

03/04/2001
03:30 uur

06/04/2001
19:30 uur

10/04/2001
22:15 uur

top

Wijzigingen versie 1.0

Er zijn geen wijzigingen.