WetWetWet® - Stormen

Stormen

Op deze site zijn diverse stormgerelateerde data bijeengezet.

  • Klik op een van de jaartallen onder de balken, hiermee kom je in de buurt van je gewenste storm.
  • Beweeg de onderste twee balken zodanig dat de gewenste datum zich in het lichte vlak bevindt.
  • Klik de gewenste storm voor het overzicht van de beschikbare data en documentatie.
  • Klik op de rapportnaam in de ballon om het rapport te bekijken in een andere tab.
  • Klik op een locatienaam om direct naar de bijbehorende grafiek met gemeten data te gaan.

Rechts een video van de jaarlijkse proefsluiting van de Maeslantkering op 25 september 2010.
Bron beelden: www.rws.nl

1883 1916 1953 1980 2000 2014


De volgende documenten (in het Nederlands en copyright Rijkswaterstaat (bijgewerkt t/m 1 november 2014)) zijn hier beschikbaar:
de Stormvloed verslagen , nrs 3 (1883), 8 (1916), 9 (1953) en vanaf 1965. Het is onduidelijk of het overzicht voor de eerste jaren compleet is omdat deze niet genummerd zijn.
alle stormvloedflitsen,
seicheflitsen, en
de sluitingen van de Oosterscheldekering. Na de letters OSK volgt de verwachte waterhoogte waarop besloten is de kering te sluiten, en de maximaal opgetreden waterhoogte (cm). De Oosterscheldekering wordt gesloten als de verwachte waterhoogte 300 cm NAP is.