WetWetWet® - Actueel

Waterstand
Kaart met opzet2013-12-052014-10-22

Chlorositeit
Debiet & stroomsnelheid
Stroomrichting
Stroomsnelheid
Stroomsnelheid loodrecht
Dauwpunt, lucht- en watertemperatuur
Kaart met watertemperatuur
Luchtdruk
Windsnelheid & -stoot en -richting
Kaart met windsnelheid en -richting2013-12-05 2014-10-21

Zicht
Significante golfhoogte
Gemiddelde richting uit golfrichtingsspectrum
Gemiddelde spreiding van de richting uit golfrichtingsspectrum
Gemiddelde golfhoogte/golfperiode uit hoogste 1/3 deel van de golven
Gemiddelde golfperiode uit spectrale momenten m0 en m2